Algemene voorwaarden

EchoNoord hanteert onderstaande algemene voorwaarden voor elk cliëntencontact. Zij gaan ervan uit dat alle cliënten op de hoogte zijn van deze voorwaarden en er akkoord mee gaan.

Betaling en annulering

  • EchoNoord hanteert voor echo’s op verwijzing de tarieven die zijn vastgesteld door de NZa. Voor een echo op eigen verzoek gelden de tarieven zoals zij op de website van EchoNoord zijn weergegeven. Cliënten verklaren zich akkoord met deze tarieven.
  • In het geval van echo’s zonder medische indicatie of verwijzing, zoals pretecho’s, zijn cliënten verplicht direct na de echo deze volledig te betalen per pinbetaling. De kosten van alle andere echo’s worden (indien mogelijk) direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Cliënten wordt daartoe voorafgaand aan de echo hun (geldig) verzekeringsnummer en identiteitsbewijs gevraagd. Onverzekerde cliënten betalen echo’s per pinbetaling direct na de echoafspraak.
  • Afzeggen of verzetten van een afspraak is mogelijk tot 24 uur van tevoren. Daarna brengt EchoNoord kosten in rekening. (NB.: voor een screeningsecho wordt meer tijd gereserveerd dan voor bijvoorbeeld een termijnecho). Deze kosten kunnen niet bij de verzekeraar gedeclareerd worden en moeten door cliënten zelf worden voldaan.
  • Bij EchoNoord staat goede zorg voor moeder en baby bovenaan. Dit proberen wij te bereiken door uitstekende apparatuur en gekwalificeerde echoscopisten, die zich regelmatig bijscholen en die oog hebben voor goede communicatie. Desondanks kan het voorkomen dat een cliënte niet tevreden is over (de kwaliteit van) de echo. In dat geval geeft EchoNoord geen restitutie van geld, maar gaat wel in gesprek met de cliënte en zoekt samen met haar naar een passende oplossing.

Kwaliteit en veiligheid

  • Echo’s op verwijzing zijn -voor zover bekend uit wetenschappelijk onderzoek- veilig voor moeder en baby. EchoNoord stelt zich echter niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel aan cliënten of derden, noch voor kosten die daaruit kunnen voortvloeien.
  • EchoNoord streeft ernaar om echo’s van hoge kwaliteit te leveren. Alle echoscopisten zijn gediplomeerd en scholen zich geregeld bij. Ondanks dat kan het voorkomen dat er een afwijking niet gezien wordt of dat het geslacht van de baby anders is. Dit hangt namelijk ook samen met kwaliteit van de beeldvorming (o.a. afhankelijk van de hoeveelheid buikvet bij de cliente) en de ligging van het kind. EchoNoord geeft geen garanties over de gezondheid en/of het geslacht van de baby. Bij twijfel van de echoscopist worden cliënten uiteraard doorverwezen voor verder onderzoek.

Privacy

  • Echoscopisten hebben geheimhoudingsplicht. Cliëntgegevens worden volgens strenge privacyregels opgeslagen en binnen de praktijk gehouden. Gegevens mogen alleen met toestemming van de cliënte gedeeld worden met andere zorgverleners, zoals een verloskundige, huisarts of gynaecoloog.
  • Alle bijzonderheden of afwijkingen die worden gezien tijdens een echo, worden tijdens de afspraak meegedeeld aan de cliënte en evt. meegekomen gasten. Het is verstandig dit in overweging te nemen in geval van een minder goede uitslag. Cliënte laat voorafgaand aan de echo weten als zij hiertegen bezwaar heeft.
  • Beeld- of geluidsopnamen van de echoscopisten zelf mogen door cliënten niet in de openbaarheid gebracht worden, bijvoorbeeld via sociale media (zoals Facebook en Instagram). Het is cliënten niet toegestaan om tijdens de afspraak opnamen te maken van de echobeelden.
  • Bij Eigen Verzoek Echo’s ontvangen de cliënten de beelden via Tricefy.

Contact

Albert molhof 89, Amsterdam

020 – 308 12 34