Medische echo’s:

Deze worden vergoed door de zorgverzekeraar. De uitvoering wordt gedaan door gecertificeerde (verloskundig ) echoscopisten.

Reden voor een echo:

 • bekijken of de zwangerschap zich op de goede plek (in de baarmoeder) bevindt
 • bekijken of het hartje klopt
 • vaststellen van de uitgerekende datum (termijnecho)
 • vroege screening op aangeboren afwijkingen (13 weken echo)
 • screenen op aangeboren afwijkingen (20 weken echo)
 • de groei van het kindje beoordelen (echo biometrie/groei-echo)
 • plaats van de placenta bepalen (placenta lokalisatie)
 • de ligging van het kindje bekijken (liggingsecho)
 • hoeveelheid vruchtwater meten (echo vruchtwater)

 

 

Vitaliteitsecho

Ben je al eens eerder zwanger geweest en is de zwangerschap geëindigd in een miskraam of zat de zwangerschap buiten de baarmoeder, dan kom je in aanmerking voor een zeer vroege echo. De ideale periode hiervoor is tussen de 7 en 8 weken.

Termijnecho

Deze echo wordt gemaakt om vast te stellen hoelang je zwanger bent (de termijn van de zwangerschap). Er wordt gekeken of het om een eenling of een meerling gaat. Ook zien we of het hartje van de baby klopt. De ideale periode voor deze echo is tussen de 10 en 11 weken. De termijnecho kan vroeger of later gemaakt worden maar is dan iets minder betrouwbaar.

13 weken echo

De 13 weken echo is een medisch onderzoek rond de 13e week van de zwangerschap. Bij dit onderzoek kijkt de echoscopiste of er aanwijzingen zijn voor lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind.

Ernstige afwijkingen – zoals een open schedel of groot defect in de buikwand – kunnen zo mogelijk vroeg in de zwangerschap worden ontdekt.

De 13 weken echo wordt aangeboden in het kader van de landelijke wetenschappelijke IMITAS-studie. Er wordt tijdens deze echo geen uitspraak gedaan over het geslacht.

Klik hier  voor meer informatie over de 13 weken echo.

20 weken echo

Deze echo valt onder de prenatale screening (Wet Bevolkings Onderzoek) waarbij er gekeken wordt of jullie kind een aangeboren afwijking heeft. Het is belangrijk om een weloverwogen keuze te maken. Meer informatie over deze onderzoeken vind je op: www.pns.nl

Een normale uitslag van de 20 weken echo is geruststellend, maar sluit niet alles uit. Niet alle lichamelijke afwijkingen kunnen worden gezien met een echo rond de 20 weken zwangerschap. Daarnaast is de 20 weken echo geen genetisch onderzoek en kunnen bijvoorbeeld verstandelijke beperkingen niet worden vastgesteld.

Een zwangerschapsduur van 19-20 weken is het beste moment om  het kind te beoordelen . Het onderzoek duurt 30-40 minuten. Er wordt gekeken naar de hersenen, schedel, aangezicht, wervelkolom, hart, maag, darmen, nieren, blaas en de ledematen van het kind. Ook wordt de grootte van het kind gemeten, evenals de positie van de placenta en de hoeveelheid vruchtwater.

De uitslag wordt direct na het onderzoek met je besproken. Indien er bij het echoscopisch onderzoek een afwijking wordt gezien, of hierover twijfel bestaat, zal er contact worden opgenomen met je verloskundige. Je zal dan op korte termijn worden doorverwezen naar een specialist in het UMC (Universitair Medisch Centrum) voor gedetailleerd onderzoek waarbij alles nogmaals beoordeeld wordt.

De meeste ouders kiezen voor een 20 weken echo ter geruststelling. Meestal is het dit ook, maar als er wel een afwijking wordt gevonden komen ouders soms, afhankelijk van de ernst van de aandoening, voor de moeilijke keuze te staan om de zwangerschap al dan niet af te breken. Het kan de aanstaande ouders echter ook de kans geven zich voor te bereiden op de komst van een kind met een aandoening. Er kan dan voor de juiste opvang gezorgd worden.

Kortom, het is belangrijk dat je je van tevoren voorbereidt op het echo onderzoek en het mogelijke vervolg daarop. Veel aanstaande ouders ervaren het vervolgtraject na het vaststellen van een aandoening als fysiek en psychisch belastend.

Onze ervaring is dat dit voor (kleine) kinderen erg lang is, zij vervelen zich snel in de donkere echokamer. Ons advies is daarom om een afspraak te maken op een moment dat dat zonder je andere kind(eren) kan waardoor je alle aandacht voor het onderzoek hebt.

Klik hier voor meer informatie over de 20 weken echo.

Overige medische echo’s

Op indicatie van de verloskundige kan het nodig zijn dat er naast bovengenoemde echo’s , nog een echo gemaakt dient te worden. Dit kan zijn om de groei te beoordelen van je kindje , de ligging van de placenta of de ligging van de baby.

Gynaecologische echo’s

Je kunt bij ons ook terecht voor de gynaecologische echo’s:

 • Controle van een spiraal
 • Follikel metingen of andere echo’s ten behoeve van een fertiliteitstraject
 • Echo na miskraam

Gynaecologische echo’s vinden middels een inwendige echo plaats en zijn over het algemeen niet pijnlijk.

Na het onderzoek krijg je een brief met de uitslag mee of deze wordt door ons naar de huisarts gestuurd. Jouw huisarts zal de resultaten van het onderzoek met je bespreken en besluiten of er eventueel nog vervolg onderzoek nodig is.

locatie-wit

Albert Molhof 89, Amsterdam

(Gebruik voor je navigatie: Distelweg 437, 1031HD)